วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

รูปแบบการส่งสัญญาณข้อมูลรูปแบบการส่งสัญญาณข้อมูล
การส่งสัญญาณข้อมูล หมายถึง การส่งสัญญาณข้อมูลจากเครื่องส่งหรือผู้ส่งผ่านสื่อกลางไปยังเครื่องรับ หรือผู้รับสัญญาณที่ใช้ส่งได้แก่ สัญญาณเคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้า สัญญาณเสียงหรือแสง
รูปแบบการส่งสัญญาณข้อมูลมี 3 ประเภท คือ

แบบทิศทางเดียวกันหรือ ซิมเพล็กซ์ (One-way หรือ Simplax)
แบบกึ่งทางคู่หรือครึ่งดูเพล็กซ์ (Half Duplex)
แบบทางคู่หรือดูเพล็กซ์เต็ม (Full Duplex)

การส่งสัญญาณข้อมูลแบบ Simplax
เป็นการส่งข้อมูลทางเดียว คือข้อมูลถูกส่งไปในทิศทางเดียว เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียง การแพร่ภาพทางการส่งสัญญาณข้อมูลแบบ Half Duplex
เป็นการส่งข้อมูลแบบสลับการส่งและการรับข้อมูลไปมา จะทำในเวลาเดียวกันไม่ได้เช่นการใช้วิทยุสื่อสาร คือ จะต้องสลับกันพูดเพราะจะต้อง กดปุ่มก่อน แล้วจึงพูดได้

การส่งสัญญาณข้อมูลแบบ Full Duplex
เป็นการส่งข้อมูลแบบที่สามารถส่งและรับข้อมูลได้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน ซึ่งวิธีการนี้ทำให้การทำงานเร็วมากขึ้น เช่น การพูดโทรศัพท์วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

กลอนเพื่อนซี้

เพื่อนของฉัน....
อยู่ตรงนั้นสบายดีไหม...
มื่อขอบฟ้ากว้างเราห่างไกล...
เธอจะเป็นอย่างไรบ้างคนดี...
ก็ได้แต่ส่งใจให้...
มันลอยไปหาเธอทุกที่...
เชื่อเถอะนะว่าทุกทุกวินาที...
เธอยังคนมีฉัน..
คนนี้อยู่ในใจ...
คิดถึงเธออยู่เสมอ...
แม้ไม่ได้เจอนานแค่ไหน...
ความผูกพันธ์..
ความหวังดี..
ความห่วงใย...
ยิ่งทวีขึ้นใจไม่จืดจางชอบไม่ชอบยังไงแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้น่ะค่ะ