วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

รูปแบบการส่งสัญญาณข้อมูลรูปแบบการส่งสัญญาณข้อมูล
การส่งสัญญาณข้อมูล หมายถึง การส่งสัญญาณข้อมูลจากเครื่องส่งหรือผู้ส่งผ่านสื่อกลางไปยังเครื่องรับ หรือผู้รับสัญญาณที่ใช้ส่งได้แก่ สัญญาณเคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้า สัญญาณเสียงหรือแสง
รูปแบบการส่งสัญญาณข้อมูลมี 3 ประเภท คือ

แบบทิศทางเดียวกันหรือ ซิมเพล็กซ์ (One-way หรือ Simplax)
แบบกึ่งทางคู่หรือครึ่งดูเพล็กซ์ (Half Duplex)
แบบทางคู่หรือดูเพล็กซ์เต็ม (Full Duplex)

การส่งสัญญาณข้อมูลแบบ Simplax
เป็นการส่งข้อมูลทางเดียว คือข้อมูลถูกส่งไปในทิศทางเดียว เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียง การแพร่ภาพทางการส่งสัญญาณข้อมูลแบบ Half Duplex
เป็นการส่งข้อมูลแบบสลับการส่งและการรับข้อมูลไปมา จะทำในเวลาเดียวกันไม่ได้เช่นการใช้วิทยุสื่อสาร คือ จะต้องสลับกันพูดเพราะจะต้อง กดปุ่มก่อน แล้วจึงพูดได้

การส่งสัญญาณข้อมูลแบบ Full Duplex
เป็นการส่งข้อมูลแบบที่สามารถส่งและรับข้อมูลได้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน ซึ่งวิธีการนี้ทำให้การทำงานเร็วมากขึ้น เช่น การพูดโทรศัพท์5 ความคิดเห็น:

 1. สวัสดี

  วันนี้กลับบ้านไง

  ไปด้วยกันป่าว

  บ๊าย บาย

  ตอบลบ
 2. ได้ความรู้ดีคะ

  ไประ

  ตอบลบ
 3. hello ค่ะคุงเพื่อน

  เค้ามาเม้นให้แล้วนะ

  อย่าลืมมาเม้นให้เค้านะ

  คริคริ^^

  ตอบลบ
 4. เจ๋งงงงงงงงงงง

  มากกกกกกกกกก

  คับบบบบบบบบ

  เพื่อนนนนนน

  ตอบลบ